Máy mài tích điện US 801 loại 1 chính hãng – 2003

Tốc độ siêu khỏe: 300000-35000 RPM

 

0

Vui lòng đăng nhập