[ NEW ] Set 24 ZLS hàng cty cao cấp chai đầy – 62018