Bộ đầu mài 6 cây – 21003

Bộ 6 đầu mài máy Nail

Phù hợp cho hầu hết các loại máy mài