VINIMAY REINFORCE loại 1 – 5048

Sau khi sơn màu , xài reinforce để giữ màu tươi lâu hơn , sao đó xài bóng