[ Set 6 hủ ] Kim tuyến Mix khổng tước / Chomre đủ loại – 4189