[ NEW ] Trang trí hình nơ thương hiệu CHANNEL màu xanh – 3183