[ NEW] Prowax 300 Đúc nguyên khối Không tháo rời nồi .