[ NEW ] Phụ kiện trang trí thương hiệu CHANNEL – 3287