[ NEW ] Phụ kiện trang trí mix bi trắng và AB – 3264