[ NEW ] Phụ kiện trang trí hình nơ đính hạt – 3163