[ NEW ] Nhám chà gót chân. 25mm. Bịch 50 cái – Nhám lớn ( Hạt to ) – 2055