[ NEW ] Móng vuông nhám xương cá hộp 504 móng . siêu dẻo , mỏng – 14158