[ NEW ] Móng trong siêu dẻo 240 móng ( tay và chân ) – 141688