[ NEW ] Móng than ngắn cao cấp – Màu tự nhiên .- 141690