[ NEW ] Móng đục siêu dẻo 240 móng ( tay và chân ) – 14147