[ NEW ] Móng nối nhọn HSM hàng Cao cấp. 504 móng – 14155