[ NEW ] Móng nhám tem đen cao cấp chuẩn loại 1 . siêu dẻo – nhọn dài đục và trong – 141684