[ NEW ] Móng HSM hàng cao cấp 504 móng. 2 màu trong và tự nhiên – 14156