[ NEW ] Móng đắp nhọn dài siêu dẻo , mỏng. hộp 504 móng – 14157