[ NEW ] Móng chân hop 0-9 2 màu đục và trong – 141677