[ NEW ] Máy mài tích điện mới SG – 705 – Công suất 36W – Tốc độ máy 35.000 RPM – 2046