[ NEW ] Máy mài tích điện 908 – Tốc độ 35.000 vòng – có 2 màu – 2045