[ NEW ] Máy hơ gel 2 in 1 V16 – 148W – 42 BÓNG – 1069