[NEW] Máy hơ gel tích điện mới APOLO – 96W – 48 bóng- 1062