[ NEW ] Ly đựng lưu huỳnh Hình vuông có nắp – 11023