[ NEW ] Ly đựng lưu huỳnh Hình tròn trơn có nắp – 11024