[ NEW ] Ly đựng lưu huỳnh Hình tròn có nắp – 11021