[ NEW ] Ly đựng lưu huỳnh Hình trái tym có nắp – 11022