[ NEW ] Làm mềm da chết (dễ dàng cắt da ). chai 1/2 lít – 5208