[ NEW ] Kim tuyến siêu sáng Mã DR – SET 8 HỦ – 4384