[ NEW ] Khay 6 tầng đựng đá , kim tuyến , charm – 10142