[ NEW ] Keo lụa dán giữa móng bảng màu và làm mi – 1cM – 9032