[ NEW ] Keo lụa dán giữa móng bảng màu và làm mi – 0.5mm – 9031