[ NEW ] Hơ tích điện N 100 – 48 BÓNG – 150W – 1066