[ NEW ] Gel kim tuyến hạt lớn – Màu lẻ : 1.2 và 10 – 4383