[ NEW ] Dầu dưỡng khoé ( sau khi làm móng xong ) chai 1/2 lít – 5207