[ NEW ] Cọ kolinsky SUPER ENGLAND sô 14 ( 100 % Lông tự nhiên) – 13125