[ NEW ] Cọ đắp bột lông tự nhiên 100 % kolinsky England số 20 – 13128