[ NEW ] Cọ đắp bột lông tự nhiên 100 % kolinsky England số 18 – 13127