[ NEW ] Charm mix hạt trân châu trắng siêu đẹp – 3171