[ NEW ] Bột ngọc trai cao cấp set 6 (6-12) – 41025