[ NEW ] Bao tay dùng để hơ móng – bịch 10 bộ – 10131