[Loại 1] Móng ống tre 504 móng – siêu dẻo, siêu mỏng, không vết sước – 14082