[Loại 1] Móng nối siêu dẻo siêu mỏng – 14095

Có 2 màu tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Vui lòng đăng nhập