Móng nhựa trong làm bảng màu ( bịch 2 vỉ – 48 móng ) – 14088