[Loại 1] Móng nhọn bầu – siêu dẻo, mỏng, không sước 500 móng/hộp ( 2 màu tự nhiên – trong suốt) – loại 1 – 14079

Có 2 màu Tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Vui lòng đăng nhập