[Loại 1] Móng đầu ngang- siêu dẻo, siêu mỏng, không sước – 21 vỹ/hộp – 504 móng – 14076