[Loại 1] Móng dán hộp 11 ngăn – đầu vuông, móng mờ tăng bám- 14096

Có 2 màu tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Vui lòng đăng nhập