[Loại 1] Móng dán hộp 12 ngăn – đầu vuông, Siêu dẻo ,mỏng – Hàng loại 1 – 14096

Có 2 màu tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Vui lòng đăng nhập