[Loại 1] Móng đắp hộp 12 ngăn – đầu nhọn – Siêu dẻo ,mỏng – Hàng loại 1 – 14099