[Loại 1] Móng nhọn – siêu dẻo,mỏng, không sước 500 móng/hộp ( 2 màu tự nhiên – trong suốt) – Loại 1 – 14078

Có 2 màu Tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Vui lòng đăng nhập